[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 29/พ.ย./2556
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
47 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
93 คน
สถิติเดือนนี้
980 คน
สถิติปีนี้
9859 คน
สถิติทั้งหมด
29858 คน
IP ของท่านคือ 18.208.186.19
(Show/hide IP)
คลังเก็บรูปภาพ

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การใช้สื่อเรื่องการบวก การลบเศษส่วนที่ส่วนเท่ากัน และเศษส่วนที่ส่วนไม่เท่ากัน ในการพัฒนาผลการเรียน นักเรียนชั้น ป. 5/2

เจ้าของผลงาน : นางสาวชฎาพร ดัชถุ ยาวัตร ตำแหน่ง ครู คศ. 1
จันทร์ ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2558
เข้าชม : 164    จำนวนการดาวน์โหลด : 28 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
การวิจัยครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจเรื่อง เศษส่วนที่ส่วนเท่ากัน และ
เศษส่วนที่ส่วนไม่เท่ากัน    เพื่อทดลองใช้แบบทดสอบหลังเรียน กับนักเรียนชั้น ป. 5/2 กลุ่มเป้าหมาย
โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านนายผล  ชั้น ป. 5  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  255  จำนวน  36 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  1. สื่อเรื่องการบวกเศษส่วนที่ส่วนเท่ากัน และเศษส่วนที่ส่วนไม่เท่ากัน        2.  แบบทดสอบหลังเรียน    วิเคราะห์ข้อมูลโดย            เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการทำกิจกรรม ถาม – ตอบ และใช้สื่อเรื่องการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมแล้วใช้แบบทดสอบหลังเรียน  โดยศึกษาพัฒนาการเป็นร้อยละของโอกาสที่จะพัฒนาได้ของแต่ละคนตามสูตรของ  รศ. ดร. ศิริชัย   กาญจนวาสี
ร้อยละของคะแนนพัฒนาการ =  คะแนนหลังพัฒนา -  คะแนนก่อนพัฒนา  ×  100
                                                          คะแนนเต็ม  -   คะแนนก่อนพัฒนา
            สรุปผลลการวิจัย ผลการพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5    จำนวน  36  คน พบว่า  กิจกรรม ถาม – ตอบ  และใช้สื่อการเรื่องหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม สามารถพัฒนานักเรียน กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวได้ บางส่วน
              โดยมีผลการประเมินพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์สรุปได้    ดังนี้
               ผลคะแนนการใช้แบบทดสอบเรื่องการบวกเศษส่วนที่ส่วนเท่ากัน และเศษส่วนที่ส่วนไม่เท่ากัน   หลังเรียนโดย  มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ  20  คะแนน  และ คะแนนต่ำสุด คือ  12  คะแนน   นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีพัฒนาการโดยรวม  ร้อยละ ( เฉลี่ย ) 69  โดยมีคะแนนพัฒนาการสุงสุดคิดเป็นร้อยละ 100    และมีคะแนนพัฒนาการต่ำสุดคิดเป็นร้อยละ  25.00      นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน 36  คน    คิดเป็นร้อยละ 100     และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  0  คน  คิดเป็นร้อยละ  0


ดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาการอ่านและการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด แม่กก แม่กด แม่กน และแม่กบ โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านนายผล (แม้นสุวรรณอุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 8/ธ.ค./2558
      ผลการใช้กิจกรรมการเรียนด้วยสื่อมัลติมิเดีย เรื่อง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสิ่งมีชีวิต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนบ้านนายผล สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 9/พ.ย./2558
      การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน จับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 25/ก.ย./2558
      การพัฒนาทักษะการอ่านพยัญชนะ สระและการเขียนพยัญชนะ สระใน ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ ที่อ่านไม่ออกและเขียนไม่ถูกต้อง โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านพยัญชนะ สระและการเขียนพยัญชนะ สระในภาษาไทย 25/ก.ย./2558
      การพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความโดยใช้แผนผังมโนทัศน์ ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 23/ก.ย./2558