[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 29/พ.ย./2556
ผู้ใช้งานขณะนี้ 4 IP
ขณะนี้
4 คน
สถิติวันนี้
31 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
41 คน
สถิติเดือนนี้
130 คน
สถิติปีนี้
7157 คน
สถิติทั้งหมด
40794 คน
IP ของท่านคือ 18.232.51.69
(Show/hide IP)
คลังเก็บรูปภาพ

  
พันธกิจ/เป้าหมาย  
 

พันธกิจ

           1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  มีความรู้ด้านวิชาการ   มีทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีและด้านสุนทรียภาพ   ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงบนพื้นฐานของความเป็นไทย 
            2.  พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
            3.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสู่การประกันคุณภาพการศึกษา
            4. สนับสนุนให้ผู้ปกครอง  ชุมชน  และภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

ของโรงเรียน

เป้าหมาย

                1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยี และสุนทรียภาพตาม      แนวทางของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนายผล 
               2.  นักเรียนทุกคนมีวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานของความเป็นไทย
               3.  ครูทุกคนประพฤติตนและปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ   มาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ
               4.  โรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
               5.  ผู้ปกครอง  ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน